Цей документ встановлює політику “Apple Juice” (далі – Оператор) щодо обробки персональних даних фізичних осіб, які є покупцями (потенційними покупцями) або представниками юридичних осіб – покупців (потенційних покупців) (далі – Клієнт), у т.ч. під час використання Клієнтами інтернет-магазину applejuice.com.ua (далі – Сайт) або інших інформаційних ресурсів Оператора або партнерів Оператора.

 

  1. Оператор.

Особою, яка здійснює обробку персональних даних відповідно до Політики, є:

Інтернет-магазин “Apple Juice”

Тел. 093 211 87 35

applejuice.office@gmail.com

 

  1. Персональні дані та цілі їх обробки.

Оператор обробляє наступні персональні дані Клієнтів у таких цілях:

Ціль використання персональних даних

Об’єм персональних даних

Підстава обробки персональних даних

Термін обробки (зберігання) персональних даних

1) Для укладання, виконання та розірвання договору між Оператором та Клієнтом

 

 

Оператор використовує персональні дані Клієнта у т.ч. для уточнення умов замовлення, направлення повідомлень про статус замовлення, організацію доставки та передачі товару, здійснення розрахунків, гарантійного обслуговування, отримання зворотного зв’язку, перевірки якості обслуговування, врегулювання претензій та ін.

 – ім’я;

– прізвище;

– Телефон;

– адреса (якщо здійснюється доставка);

– електронна пошта;

– запис телефонних розмов (при розміщенні замовлення та взаємодії через кол-центр)

Договір

До виконання всіх зобов’язань за договором, закінчення терміну давності за вимогами, що випливають із договору, та встановлених законодавством термінів зберігання документів, складених при виконанні договору

2) Для підвищення зручності використання Сайту

Оператор використовує персональні дані Клієнта у т.ч. для функціонування особистого кабінету Клієнта на Сайті, забезпечення можливості розміщення замовлень з використанням Сайту та ін.

3) Для направлення рекламних та інформаційних матеріалів, проведення рекламних та інших заходів

Оператор використовує персональні дані Клієнта у т.ч. для направлення загальної та персоналізованої інформації про нові товари, акції, спеціальні пропозиції, рекламні та інші заходи, товари, забуті в кошику, про новини Оператора, організацію та проведення рекламних та інших заходів та забезпечення участі Клієнтів у них та ін.

4) Для маркетингових, статистичних та інших досліджень, покращення сервісів Оператора та роботи Сайту

Оператор використовує персональні дані Клієнта у т.ч. для аналізу аудиторії та поведінки Клієнтів, ведення статистики про Клієнтів, запити, використання Сайту, покращення роботи Сайту, сервісів Оператора, взаємодії з Клієнтами та ін.

5) Для обробки звернень Клієнта, спрямованих на використання Сайту

Оператор використовує персональні дані Клієнта у т.ч. для розгляду звернень, запиту додаткових відомостей, направлення результатів та ін.

– ім’я;

– прізвище;

– Телефон;

– електронна пошта;

– історія покупок, переглянутих продуктів, доданих у кошик, вибране;

– відомості про участь у рекламному та іншому заході (номер бонусної картки або інший ідентифікатор, нараховані та використані бонуси та інша історія участі);

– історія взаємодії з Клієнтом, у т.ч. листування електронною поштою, запис розмов;

– джерело, з якого Клієнт перейшов на Сайт;

– відомості, зазначені у профілі Клієнта у соціальних мережах, за допомогою яких Клієнт здійснює реєстрацію на Сайті або вхід на Сайт;

– відомості про всі дії Клієнта на Сайті, у т.ч. відкриті сторінки, час перегляду сторінок, кліки;

– Файли cookie;

– технічні дані про пристрій Клієнта (IP-адреса, операційна система, браузер, дата та час сесії та ін.)

– інша інформація, зазначена Клієнтом з використанням Сайту та при взаємодії з Оператором (в особистому кабінеті, формі зворотного зв’язку, у кол-центрі).

Згода

До відгуку Згоди

Клієнт повинен надавати Оператору повні та правдиві персональні дані для їх обробки з метою, зазначеною у Політиці. Клієнт повинен забезпечувати конфіденційність засобів доступу (логін, пароль та ін.) до особистого кабінету Клієнта, до зазначеної Клієнтом електронної пошти.

 

  1. Заснування обробки персональних даних

3.1. Підстава обробки. Обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди Клієнта на обробку персональних даних (далі – Згода), за винятком випадків, коли відповідно до Закону про персональні дані та законодавчі акти допускається обробка персональних даних без отримання згоди (наприклад, підп. 1 п. 2 Політики).

3.2. Форма Згоди. Згода на обробку персональних даних з метою, зазначеною в Політиці, може бути надана Клієнтом або його законним представником у письмовій формі або в електронній формі, у т.ч. за допомогою проставлення Клієнтом відповідної позначки на Сайті або в мобільному додатку Оператора або партнерів Оператора (позначка про згоду на обробку персональних даних) або інших способів, що дозволяють встановити факт отримання згоди Клієнта. До отримання Згоди Оператор забезпечує можливість Клієнта ознайомитись із цією Політикою.

3.3. Відмова від надання згоди, відгук згоди. Якщо Клієнт не надає Згоди (відкликає Згоду), Клієнт не зможе скористатися додатковими можливостями Сайту (зареєструвати та використовувати особистий кабінет та ін.), надсилати Оператору звернення з використанням Сайту, отримувати рекламні та інформаційні матеріали Оператора, брати участь у рекламних та інших заходах Оператора, користуватися іншими сервісами Оператора, надання яких потрібно обробка персональних даних.

 

  1. Термін обробки персональних даних.

Оператор здійснює обробку (в т.ч. зберігання) персональних даних до досягнення заявлених цілей їх обробки, якщо більший термін зберігання відповідних персональних даних не встановлено законодавством. Терміни обробки (в т.ч. зберігання) персональних даних наведено у п. 2 Політики. Після досягнення цілей обробки або у разі відкликання Клієнтом Згоди (наприклад, для випадків, зазначених у підп. 2-4 п. 2 Політики) Оператор припиняє обробку персональних даних Клієнта та здійснює їх видалення (блокування) у порядку, встановленому законодавством, за відсутності інших підстав для опрацювання зазначених персональних даних.

 

  1. Обробка персональних даних

5.1. Дії з обробки персональних даних. Оператор здійснює такі дії при обробці персональних даних: збирання, систематизація, зберігання, зміна, використання, знеособлення, блокування, надання, видалення персональних даних.

5.2. Методи обробки персональних даних. Оператор здійснює обробку персональних даних із використанням засобів автоматизації, без використання таких засобів, а також змішаним чином.

5.3. Передача персональних даних. Оператор має право здійснювати надання (передачу) персональних даних третім особам у таких випадках:

5.3.1. особам, які здійснюють обробку персональних даних від імені оператора або в його інтересах (уповноважені особи) виключно для цілей, зазначених у Політиці, у т.ч.:

– підрядникам Оператора, які здійснюють окремі дії, пов’язані з виконанням договору, укладеного з Клієнтом: кур’єрська служба, оператор кол-центру, розрахунковий оператор, адвокат та ін.;

– партнерам Оператора, які здійснюють розсилку рекламних та інформаційних матеріалів, проведення рекламних та інших заходів та ін.;

5.3.2. державним органам, організаціям та іншим особам на підставах та в порядку, встановленому законодавством.

5.4. Транскордонна передача персональних даних. Оператор має право здійснювати зберігання персональних даних за межами України, а також надавати (передавати) персональні дані нерезидентам України для виконання ними функцій, зазначених у п. 5.3.1 Політики:

– без згоди Клієнта – якщо на території відповідної іноземної держави забезпечується належний рівень захисту прав суб’єктів персональних даних;

– зі згоди Клієнта – якщо на території відповідної іноземної держави не забезпечується належний рівень захисту прав суб’єктів персональних даних.

 

  1. Захист персональних даних.

Оператор вживає правових, організаційних та технічних заходів щодо забезпечення захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу до них, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, надання, видалення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

 

  1. Права Клієнта та механізм їх реалізації

7.1. Права Клієнта та обов’язки Оператора:

Право Клієнта

Обов’язок Оператора

1) Відкликати згоду на обробку персональних даних (якщо вона була потрібна для обробки персональних даних)

 

У разі відкликання Згоди настають наслідки, зазначені у п. 3.3 Політики.

Не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви Клієнта:

а) припинити обробку персональних даних, здійснити їх видалення, якщо відсутні інші підстави для здійснення таких дій із персональними даними;

б) у разі відсутності технічної можливості видалення персональних даних вжити заходів щодо недопущення подальшої обробки персональних даних, включаючи їх блокування;

в) повідомити про це Клієнта.

2) Отримати інформацію щодо обробки своїх персональних даних

Не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви Клієнта:

а) безкоштовно надати Клієнту у доступній формі інформацію, зазначену у п. 1 ст. 11 Закону “Про захист персональних даних”; або

б) повідомити Клієнта про причини відмови у наданні такої інформації.

3) Вимагати внести зміни до своїх персональних даних

Не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви Клієнта:

а) внести відповідні зміни до персональних даних у разі, якщо вони є неповними, застарілими або неточними, та повідомити про це Клієнта; або

б) повідомити Клієнта про причини відмови у внесенні таких змін (наприклад, якщо інший порядок внесення змін до персональних даних встановлено законодавчими актами або якщо цілі обробки персональних даних не передбачають подальших змін таких даних).

4) Отримувати інформацію про надання своїх персональних даних третім особам

Не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви Клієнта:

а) надати Клієнту інформацію про те, які персональні дані Клієнта та кому надавалися протягом року, що передував даті подання заяви; або

б) повідомити Клієнта про причини відмови у її наданні такої інформації.

Надання такої інформації здійснюється безкоштовно один раз на календарний рік.

5) Вимагати припинити обробку своїх персональних даних, включаючи їх видалення, за відсутності підстав для обробки персональних даних

Не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви Клієнта:

а) припинити обробку персональних даних, а також здійснити їх видалення та повідомити про це Клієнта;

б) у разі відсутності технічної можливості видалення персональних даних вжити заходів щодо недопущення подальшої обробки персональних даних, включаючи їх блокування, та повідомити про це Клієнта;

в) відмовити Клієнту за наявності інших підстав для опрацювання персональних даних, передбачених законодавством, у т.ч. якщо вони необхідні для заявлених цілей їх обробки, з повідомленням про це Клієнта.

7.2. Заява Клієнта. Для реалізації зазначених прав Клієнт повинен надіслати Оператору заяву, яка має містити:

– прізвище, власне ім’я, по батькові (якщо є) Клієнта, адресу його місця проживання (місця перебування);

– дату народження Клієнта;

– ідентифікаційний номер Клієнта, за відсутності такого номера – номер документа, що засвідчує особу Клієнта (якщо ця інформація вказувалася Клієнтом при наданні своєї згоди оператору або обробка персональних даних здійснюється без згоди Клієнта);

– Виклад суті вимог Клієнта;

– Особистий підпис або електронний цифровий підпис Клієнта.

Заява може бути направлена:

– у вигляді електронного документа – на електронну адресу, зазначену у п. 1 Положення.

7.3. Оскарження дій Оператора. Клієнт має право оскаржити дії (бездіяльність) та рішення Оператора, що порушують права Клієнта при обробці персональних даних, до органів державної влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та посадових осіб або до суду.

 

  1. Кінцеві положення

8.1. Застосовне право. Відносини між Оператором та Клієнтом, пов’язані з опрацюванням персональних даних, регулюються законодавством України.

8.2. Зміна політики. Оператор має право будь-якої миті змінювати цю Політику повністю або в частині в односторонньому порядку. Усі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення нової редакції Політики на Сайті, якщо інший термін не вказано у новій редакції Політики.

8.3. Обмеження відповідальності. Оператор не несе відповідальності у разі опрацювання персональних даних Клієнта, наданих неуповноваженою особою при реєстрації на Сайті, а також з використанням особистого кабінету Клієнта або зазначеної Клієнтом електронної пошти. Особа, яка надала Оператору неповні або неправдиві персональні дані про себе або персональні дані про іншу особу без згоди останньої, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.