1. Терміни та визначення.

1.1. «Продавець» – який здійснює свою діяльність під товарним знаком «Apple Juice» і реалізує Товар, опис якого представлено на Сайті Продавця.

1.2. «Оферта» – справжній документ, який є публічною пропозицією Продавця, адресованим будь-якій фізичній особі, про укладення договору роздрібної купівлі-продажу Товару (далі – «Договір») на умовах, що містяться в Оферті, включаючи всі її додатки.

1.3. «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, що містяться в Оферті.

1.4. «Товар» – товар, асортиментний перелік якого, представлений на Сайті Продавця.

1.5. «Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Пропоновані можливості одним із способів, встановлених п. 2.2. цієї Оферти.

1.6. «Доставка» – послуги з доставки Товару за адресою і відділенню кур’єрської служби, зазначеного Покупцем, і передача його Покупцеві, або особі, вказаній Покупцем, за умови попередньої оплати або післяплати Покупцем Товару

1.7. «Сайт» – сукупність електронних документів, доступних для перегляду Покупцями в мережі Інтернет в домені applejuice.com.ua.

 

  1. Загальні положення.

2.1. Цей договір визначає порядок ведення Продавцем купівлі-продажу Товару через сайт www.applejuice.com.ua відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) і є офіційною публічною офертою Продавця, що адресується невизначеному колу осіб.

2.2. Фактом прийняття (акцепту) Покупцем умов цього Договору є повідомлення про вибір і замовлення товару, відправлене шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення» в розділі «Кошик» за допомогою електронного зв’язку, в порядку та на умовах, визначених цим Договором та умовами (ст.ст. 642-646 ЦК України).

2.3. При спільному згадуванні Покупця і Продавця по тексту цього договору останні іменуються Сторони, а кожен окремо Сторона.

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє відповідним правом і достатнім обсягом дієздатності, а рівно всіма іншими правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього договору.

2.5. Здійснюючи Замовлення Товару через Сайт, Покупець приймає і погоджується з усіма умовами, викладеними в цьому договорі, і з інформацією, розміщеною на Сайті в момент прийняття Продавцем Замовлення.

2.6. До відносин між Сторонами за цим договором застосовуються вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон) та інші нормативні і правові акти, що регулюють питання роздрібної купівлі-продажу.

2.7. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього договору і в інформацію на Сайті, в зв’язку з чим Покупець зобов’язується на момент звернення до Продавця до Замовлення на Товар враховувати можливі зміни.

2.8. Публікація інформації, очевидно, що не відповідає товару, в тому числі ціни, фото та опису товару, визнається технічною помилкою.

 

  1. Оформлення та терміни виконання замовлення.

3.1. Замовлення Покупця може бути оформлено за телефоном і / або через Сайт.

3.1.1. При оформленні Замовлення по телефону Покупець надає Продавцю наступну необхідну інформацію для оформлення Замовлення: бажаний товар і кількість, ім’я, контактний номер телефону, адресу доставки товару або пункт самовивозу.

3.1.2. При оформленні Замовлення через Сайт Покупець заповнює електронну форму Замовлення на Товар і відправляє сформоване Замовлення Продавцеві за допомогою мережі Інтернет.

3.1.3. Адресу електронної пошти, вказану при оформленні Замовлення через Сайт або по телефону, вноситься в список для регулярних розсилок. Адресу електронної пошти може бути видалено з бази Продавця на вимогу його власника.

3.2. Інформація в замовленні, отриманому Продавцем, узгоджується з Покупцем або Одержувачем за контактним телефоном або електронною поштою з метою уточнення, в тому числі, конкретної дати і часу доставки Товару. Конкретна дата і час доставки залежать від обраного товару, місця доставки і часу, необхідного Продавцю на обробку Замовлення.

3.3. При оформленні Замовлення через Сайт Покупець отримує на вказану ним електронну адресу повідомний електронний Лист, що підтверджує факт оформлення покупцем форми Замовлення на сайті Продавця. Даний повідомний лист не є підтвердженням факту прийняття Замовлення Продавцем.

3.4. У разі виявлення, що на складі Продавця відсутній необхідний Товар або необхідну його кількість, Продавець інформує про це Покупця за контактним телефоном, відображеним в замовленні. Покупець має право погодитися прийняти Товар в кількості, що є в наявності у Продавця, або відмовитися (анулювати) від виїзду.

3.5. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються опису, властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за телефонами або за допомогою засобів онлайн-консультації, зазначених на Сайті www.applejuice.com.ua.

3.6. Продавець має право відмовити клієнту в підтвердженні або виконанні замовлення в разі виявлення в ньому технічної помилки, пов’язаної з роботою програмного забезпечення на стороні Продавця, або забезпечують його функціонування сторонніх сервісів, в тому числі що стала наслідком неправомірних дій з боку третіх осіб.

 

  1. Доставка товару.

4.1. При замовленні Товару Покупцем на умовах доставки Продавець докладе всіх зусиль, щоб дотриматись термінів доставки Товару, зазначених на Сайті або узгоджені з Покупцем після оформлення замовлення, при цьому не виключаючи причин, які можуть виникнути і вплинути на терміни доставки у вигляді непередбачених подій і обставин, що сталися не з вини Продавця.

4.2. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця або Одержувачу в момент передачі Товару або проставлення Покупцем або Одержувачем Товару особистого підпису в документах, що підтверджують доставку Товару.

4.3. У момент доставки Товару особа, яка здійснює доставку, демонструє Покупцеві і / або Одержувачеві зовнішній вигляд і комплектність Товару. Якщо товар має зовнішні недоліки, покупець має право відмовитися від товару.

4.4. Покупець або Одержувач у момент отримання Товару отримує пакет документів на Товар:

– касовий чек, за умови, що оплата проводиться в момент отримання замовлення;

– гарантійний талон, за умови, що це передбачено заводом-виробником.

4.5. Після отримання Товару Покупцем або Одержувачем Продавець не приймає претензії щодо якості та комплектності Товару за винятком претензій, що мають в якості обґрунтування висновок авторизованого сервісного центру.

4.6. Перевірка Товару повинна проводитися зі збереженням товарного вигляду.

 

  1. Оплата товару.

5.1. Ціна Товару вказується поруч з певним найменуванням товару на Сайті www.applejuice.com.ua на сторінці товару в американських долларах і включає в себе податок на додану вартість.

5.2. Ціна Товару на Сайті www.applejuice.com.ua може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на Товар, на який оформлене Замовлення, зміні не підлягає.

5.3. Оплата Товару Покупцем або Одержувачем проводиться в українських гривнях у формі та у спосіб, зазначеними Продавцем в розділі «Умови продажу» на Сайті www.applejuice.com.ua

5.4. Продавець має право надавати Покупцеві або Одержувачу знижки (спеціальні пропозиції) на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, порядок і умови нарахування та надання бонусів (дії спеціальних пропозицій) вказуються на Сайті www.applejuice.com.ua в публічному доступі, в т.ч. при вказуванні ціни Товару, і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

 

  1. Гарантія та відповідальність.

6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або Одержувачу внаслідок неналежного використання останніми Товару, придбаного в інтернет-магазині Продавця.

6.2. Продавець не несе відповідальності за зміст і функціонування інших сайтів Інтернету.

6.3. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем або Покупцем, третім особам.

6.4. Продавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з діями Покупця або Одержувача в разі використання Товару, придбаного у Продавця, в підприємницьких цілях.

6.5. Продавець не відповідає за збитки Покупця або Одержувача, що виникли в результаті:

– надання не достовірної інформації при узгодженні Замовлення, в т.ч. неправильного написання ідентифікаційних відомостей;

– неправомірних дій третіх осіб.

6.6. Покупець або Одержувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, ідентифікаційних відомостей, зазначених ним при замовленні Товару через Сайт.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цього договору і / або в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.

6.8. В інших випадках, не передбачених пунктом 5.7 цього договору, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.9. У разі необгрунтованої відмови від придбання товару, Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Продавця, пов’язані з доставкою Товару Покупцеві.

 

  1. Інші умови.

7.1. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується законодавство України

7.2. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця або Одержувача, він повинен звернутися до Продавця за телефоном, вказаному на Сайті Продавця.

7.3. Усі виникаючі суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення взаємовигідної угоди, суперечка між Сторонами буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього договору не тягне за собою недійсність його інших положень.

7.5. Продавець має право використовувати електронну адресу і номери телефонів Покупця для розсилки інформаційних повідомлень.

7.6. Продавець має право перед поставкою замовленого Покупцем товару вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Покупцеві в доставці товару за відсутності такої оплати. Продавець має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого товару в наступних випадках:

– якщо Покупець, раніше здійснював замовлення, але відмовлявся від викупу замовлених товарів, доставлених в термін і в належній якості,

– з інших причин на розсуд Продавця.

7.7. Продавець має право провести обмеження Покупцю Товару, що доставляється одночасно.

7.8. Продавець має право не підтвердити або анулювати замовлення і повідомити про це Покупця, відмовити в оплаті і / або продажу Товару за вказаною ціною, якщо вона стала наслідком технічної помилки або неправомірних дій з боку третіх осіб. Вартість товару може бути наслідком зазначених обставин, якщо відрізняється від медіани вартості даної моделі / модифікації товару з ринку в даний момент часу більш ніж на 20%. В такому випадку Продавець має право відмовити в оплаті і / або продажу даного товару за вказаною ціною.

 

  1. Реквізити Продавця.

Apple Juice

Контактні дані для листування:

Тел. 093 211 87 35

applejuice.office@gmail.com